Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016

Yhdistyksen arvot ja tavoitteet

Pohjois-Karjalan tietotekniikkayhdistys ry (PoKat) on vuonna 1981 perustettu yhdistys, joka toimii tietotekniikan parissa työskentelevien ja sitä harrastavien yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan alueella sekä tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä.

Yhdistys pyrkii edistämään tietotekniikan hyödyntämistä monin eri tavoin. PoKat on jäsenenä valtakunnallisessa Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:ssä, jonka toiminta-ajatus on valtakunnallisella tasolla samansuuntainen kuin PoKatilla paikallisesti. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää muun muassa kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia, kerhotoimintaa, tutustumiskäyntejä sekä virkistystoimintaa.

Synergiaetujen vuoksi PoKat toimii yhteistyössä TIVIAn, Joen Severin, Kotikartanoyhdistyksen ja muiden alan toimijoiden kanssa Pohjois-Karjalassa ja lähialueilla. Yhdistyksen on toiminnallaan yleishyödyllinen yhteisö, eikä tuota siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys ei myöskään toimi jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

On IT-alan oiva asiantuntija

 • Kerää alan asiantuntijat yhteen
 • Tarjoaa uusia kontakteja
 • Tarjoaa seminaareja
 • Tarjoaa koulutusta
 • Tarjoaa tietoa
 • Tarjoaa johtamisen työkaluja
 • Tarjoaa elämyksiä

Mitä voisi tarjota lisää?

 • Tietoa harjoittelupaikoista
 • Tietoa ja taitoa käyttöjärjestelmistä, toimisto-ohjelmista ja tietokoneiden kasaamisesta (esim. Raspberry Pi)
 • Tietoa IT-tapahtumista, koulutuksista ja seminaareista
 • Auttaa yhteistyökumppaneita
 • Toimia tietotekniikan asiantuntijana
 • Yhdistys voisi olla tärkeä tiedon hallinnan osaaja ja digitalisaation asiantuntija

Että näin tapahtuisi, on jäsenistö saatava aktivoitua, saada mukaan järjestämään vaikka AfterWork–tapahtuma itseään kiinnostavasta aiheesta. Tarvitaan auttavia käsiä, ei hallitus pysty yksin kaikkeen!

Toiminnan yleislinjaus

PoKatin vuoden 2016 toiminta pohjautuu seuraaville elementeille:

 • Jäsenmäärä huolestuttavasti kehittyy edelleen väärään suuntaan
 • Toiminnan kiinnostavuutta ja jäsenhankintaa on kehitettävä
 • Tapahtumia ja tilaisuuksia on pyrittävä järjestämään yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa, kuten TIVIA, PKKY, Joen Severi, Kotikartanoyhdistys ja P-K Yrittäjät
 • Osallistuttava aktiivisesti muiden tahojen järjestämiin lT-alan tapahtumiin ja muihin harrastetapahtumiin
 • Kotikartanon kerhotoimintaan osallistuminen
 • Tukemalla ja kehittämällä korttelinörttitoimintaa sekä hankkimalla lisää toimijoita
 • Yritysvierailujen järjestäminen kotimaassa ja ulkomailla
 • Kiinnostavaa virkistystoimintaa ja yhdessä tekemistä
 • Some-viestintää kehitettävä
 • Uusien nettisivujen käyttöä kehitettävä tiedotuskanavana

Yhteistyö TIVIAn kanssa on keskeistä kahdesta syystä: (1) maakunnan äänen kuuluviin saamiseksi valtakunnallisella tasolla, sekä (2) sellaisten tapahtumien tuomiseksi maakuntaan, joita ei omin voimin pystyttäisi järjestämään. Erityisesti koulutustoiminnassa painottuu liiton kanssa tehtävä yhteistyö mm. Road Show -tapahtumissa. Omia koulutustapahtumia järjestetään.

PoKatin korttelinörttitoimintaa on harjoitettu vuodesta 2005 alkaen ja kysyntä palvelulle on säilynyt vakaana. Toimintaa jatketaan resurssien puitteissa myös vuonna 2016 Reino Ylösen, Keijo Lihavaisen ja Raimo Lehtiön toimesta. Aloitetaan palveluiden markkinointi.

Kotikartanon kaikille avoin ATK-kerho toimii torstaisin klo 17-19 IT-kammarissa Jyrki Lepän vetämänä. Sen tavoitteena on, että Linux-asioita käsitellään joka 3. kerta. Kotikartanoyhdistys huolehtii kerhotoiminnan kustannuksista.

PoKatin vuoden 2016 toimintaa rahoitetaan (mahdollista hankerahoitusta lukuun ottamatta) jäsenmaksuilla, korttelinörttitoiminnan tuotoilla sekä tapahtumamaksuilla. Korttelinörttitoiminnan tuotot tulevat pienenemään, mutta toivomme, että koulutustapahtumien järjestämisestä saisimme uuden tulolähteen. Edellisten vuosien positiivinen tilinpäätös mahdollistaa yhdistyksen suuremman osallistumisen tapahtumien kustannuksiin.

Yhdistys jatkaa Joen Severi ry:n kannatusjäsenenä ja Kotikartanoyhdistys ry:n jäsenenä. Yhdistyksellä on käyttöoikeus Joen Severi ry:n toimitilaan Keskuskuja 1A:ssa. Käytettävissä on myös Kotikartanoyhdistyksen tiloja.

Seuraavassa on aikataulutettu vuoden 2016 toimintaa. Ajat ovat suuntaa antavia. Listaus ei sisällä jatkuvia hallitustyöskentelyn, kerhotoiminnan, TIVIAn yhteisötoimintaan osallistumisen ja korttelinörttitoiminnan muodostamia rutiineja.

Ehdotetaan sääntömuutosta paikallisjäsenien saamiseksi ilman TIVIAn jäsenyyttä.

Yhdistyksen toiminta kuukausitasolla vuonna 2016

Sääntömääräiset kokoukset

Maaliskuu: Kotikartanoyhdistyksen kevätkokous

Huhtikuu: Yhdistetty puheenjohtaja- ja liittokokous, Stella Business Park, Espoo

Lokakuu: Puheenjohtajakokous, Stella Business Park, Espoo; Kotikartanoyhdistyksen syyskokous

Marraskuu: Yhdistetty puheenjohtaja- ja liittokokous, Stella Business Park, Espoo

 

PoKaTin omaa toimintaa vuonna 2016

Tammikuu

 • Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikokouksen valmistelut

Helmikuu

 • Jäsenkirje 1/2016 ja vuosikokouskutsu. Ehdotetaan sääntömuutosta.
 • Helmikuun Afterwork (PKKY)
 • Tivian ja PoKatin jäsenhankintakampanja

Maaliskuu

 • 3. yhdistyksen vuosikokous. Hallitus järjestäytyy ja luo toimintastrategiansa.
 • 3. Kotikartanoyhdistyksen kevätkokous
 • Uuden hallituksen jäsenille yhdistyksen toimintaan tutustumista
 • Tiedottamisen kehittäminen kiinnostavammaksi ja ajankohtaiseksi
 • Ylimääräisen yleiskokouksen järjestäminen (jos sääntömuutos)

Huhtikuu

 • Jäsenkirje 2/2016
 • Jäsenhankintakampanjan toteuttaminen
 • Korttelinörttitoiminnan kehittämissuunnitelma
 • 4. Huhtikuun Afterwork
 • 22-23.4. TIVIAn kevään 2016 yhdistetty Puheenjohtaja- ja Liittokokous, johon osallistuvat sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja

Toukokuu

 • Toukokuun Afterwork
 • Yritysvierailu kotimaan kohteeseen
 • Sosiaalisen median koulutusta tarpeen mukaan
 • Syksyn yritysjäsenhankintakampanjan valmistelua
 • Jäsentapahtuma

Kesäkuu

 • Kesäkuun Afterwork
 • Kevätkauden lopettajaiset ja kesätauolle siirtyminen

Heinäkuu

 • Kesätauko

Elokuu

 • Elokuun Afterwork

Syyskuu

 • Syyskuun Afterwork
 • Syksyn tapahtumien suunnittelua
 • Messumatkan, yritysvierailun tai jonkin virkistysmatka toteutuksen aloittaminen
 • Jäsenkirje 3/2016

Lokakuu

 • Syyskuun Afterwork
 • Sääntömääräinen syyskokous (jos sääntömuutos)
 • Jäsentapahtuma toteuttaminen
 • 10. Kotikartanoyhdistyksen syyskokous ja pikkujoulut

Marraskuu

 • Marraskuun Afterwork
 • Pikkujoulun suunnittelu ja toteutus

Joulukuu

 • Joulukuun Afterwork
 • Jäsenkirje 4/2016

Laadittu 17.2.2016

PoKaT ry:n hallitus