Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015

Yhdistyksen arvot ja tavoitteet

Pohjois-Karjalan tietotekniikkayhdistys ry (PoKat) on vuonna 1981 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia tietotekniikan parissa työskentelevien ja sitä harrastavien yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan alueella sekä tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä.

Yhdistys pyrkii edistämään tietotekniikan hyödyntämistä taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioiden. PoKat on jäsenenä valtakunnallisessa Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:ssä, jonka toiminta-ajatus on valtakunnallisella tasolla samansuuntainen kuin PoKatilla paikallisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää muun muassa kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia, kerhotoimintaa, tutustumiskäyntejä sekä virkistystoimintaa.

Synergiaetujen vuoksi PoKat toimii yhteistyössä TIVIAn ja muiden alan toimijoiden kanssa Pohjois-Karjalassa ja lähialueilla. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys ei myöskään toimi jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Toiminnan yleislinjaus

PoKatin vuoden 2015 toiminta pohjautuu seuraaville elementeille:

 • Jäsenmäärä on huolestuttavasti kehittynyt väärään suuntaan
 • Toiminnan kiinnostavuutta ja jäsenhankintaa on kehitettävä
 • Tapahtumia ja tilaisuuksia on pyrittävä järjestämään yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa, kuten TIVIA, PKKY ja P-K Yrittäjät
 • Osallistuttava aktiivisesti muiden tahojen järjestämiin lT-alan tapahtumiin ja muihin harrastetapahtumiin
 • Kotikartanon kerhotoimintaan osallistumalla
 • Tukemalla ja kehittämällä korttelinörttitoimintaa sekä hankkimalla lisää toimijoita
 • Yritysvierailujen järjestäminen kotimaassa ja ulkomailla
 • Kiinnostava virkistystoiminta
 • Somen käyttöä viestittämiseen lisättävä
 • Nettisivujen täydellinen uusinta

Yhteistyö TIVIANn kanssa on keskeistä kahdesta syystä: (1) maakunnan äänen kuuluviin saamiseksi valtakunnallisella tasolla, sekä (2) sellaisten tapahtumien tuomiseksi maakuntaan, joita ei omin voimin pystyttäisi järjestämään. Erityisesti koulutustoiminnassa painottuu liiton kanssa tehtävä yhteistyö mm. Road Show -tapahtumissa. Omia koulutustapahtumia järjestetään.

Yhdistyksen toiminnan tiedottamista kehitettävä edelleen. Nettisivujen lisäksi on käytettävä Facebook- ja LinkedIn-palveluita. Tapahtumamarkkinoissa voitaisiin ottaa käyttöön myös Twitter.

PoKatin korttelinörttitoimintaa on harjoitettu vuodesta 2005 alkaen ja kysyntä palvelulle on säilynyt vakaana. Toimintaa jatketaan resurssien puitteissa myös vuonna 2015 Reino Ylösen, Keijo Lihavaisen ja Raimo Lehtiön toimesta. Aloitetaan palveluiden markkinointi.

Kotikartanon kaikille avoin ATK-kerho toimii torstaisin klo 17-19 IT-kammarissa. Tavoitteena, että Linux-asioita käsitellään joka 3. kerta. Kotikartanoyhdistys huolehtii kerhotoiminnan kustannuksista.

Lisätietoja: Jyrki.leppa(at)kotikartanoyhdistys.fi

PoKatin vuoden 2015 toimintaa rahoitetaan (mahdollista hankerahoitusta lukuun ottamatta) jäsenmaksuilla, korttelinörttitoiminnan tuotoilla sekä tapahtumamaksuilla. Korttelinörttitoiminnan tuotot tulevat pienenemään, mutta toivomme, että koulutustapahtumien järjestämisestä saisimme uuden tulolähteen. Edellisten vuosien positiivinen tilinpäätös mahdollistaa yhdistyksen suuremman osallistumisen tapahtumien kustannuksiin.

Yhdistys jatkaa Joen Severi ry:n kannatusjäsenenä ja Kotikartanoyhdistys ry:n jäsenenä. Yhdistyksellä on käyttöoikeus Joen Severi ry:n toimitilaan Keskuskuja 1A:ssa. Käytettävissä on myös Kotikartanoyhdistyksen tiloja.

Seuraavassa on aikataulutettu vuoden 2015 toimintaa. Ajat ovat suuntaa antavia. Listaus ei sisällä jatkuvia hallitustyöskentelyn, kerhotoiminnan, TIVIAn yhteisötoimintaan osallistumisen ja korttelinörttitoiminnan muodostamia rutiineja.

Tutkitaan sääntömuutosmahdollisuutta paikallisjäsenien saamiseksi ilman TIVIAn jäsenyyttä.

Yhdistyksen toiminta kuukausitasolla vuonna 2015

* TIVIAn sääntömääräiset kokoukset:

Maaliskuu: Puheenjohtajakokous, paikka ilmoitetaan myöhemmin

Huhtikuu: Kevätliittokokous, Stella Business Park, Espoo

Lokakuu: Puheenjohtajakokous, Stella Business Park, Espoo

Marraskuu: Syysliittokokous, Stella Business Park, Espoo

* PoKaTin toimintaa:

Tammikuu

 • Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikokouksen valmistelut

Helmikuu

 • Jäsenkirje 1/2015
 • 2.2015 yhdistyksen vuosikokous. Hallitus järjestäytyy ja luo toimintastrategiansa.

Maaliskuu

 • PoKatin jäsenhankintakampanjan suunnittelua
 • Hallituksen jäsenille yhdistystoiminnan koulutusta
 • Nettisivuston kehittäminen kiinnostavammaksi ja ajankohtaiseksi
 • Korttelinörttitoiminnan kehittämissuunnitelma

Huhtikuu

 • Jäsenkirje 2/2015
 • Jäsenhankintakampanja alkaa

Toukokuu

 • Yritysvierailu kotimaan kohteeseen
 • Sosiaalisen median koulutusta tarpeen mukaan
 • Syksyn yritysjäsenhankintakampanjan valmistelua
 • Jäsentapahtuma: Ohjeita tapahtuman järjestämiseen

Kesäkuu

 • Kevätkauden lopettajaiset ja kesätauolle siirtyminen

Heinäkuu

 • Kesätauko

Elokuu

 • Kesätauko

Syyskuu

 • Syksyn tapahtumien suunnittelua
 • Jäsenkirje 3/2015

Lokakuu

 • Yritysvierailu- ja virkistysmatka ulkomaiseen kohteeseen
 • Jäsentapahtuma

Marraskuu

 • Jäsenhankintakampanja jatkuu
 • Jäsentapahtuma

Joulukuu

 • Pikkujoulu

Laadittu 5.2.2015

PoKaT ry:n hallitus