Toimintasuunnitelma 2014

Yhdistyksen arvot ja tavoitteet

Pohjois-Karjalan tietotekniikkayhdistys ry (PoKat) on vuonna 1981 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on toimia tietotekniikan parissa työskentelevien ja sitä harrastavien yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä Pohjois-Karjalan alueella sekä tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä.

Yhdistys pyrkii edistämään tietotekniikan hyödyntämistä taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat huomioiden. PoKat on jäsenenä valtakunnallisessa Tietotekniikan liitto (TTL) ry:ssä, jonka toiminta-ajatus on valtakunnallisella tasolla samansuuntainen kuin PoKatilla paikallisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää muun muassa kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opintotilaisuuksia, kerhotoimintaa, tutustumiskäyntejä sekä virkistystoimintaa.

Synergiaetujen vuoksi PoKat toimii yhteistyössä TTL:n ja muiden alan toimijoiden kanssa Pohjois-Karjalassa ja lähialueilla. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistys ei myöskään toimi jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Toiminnan yleislinjaus

PoKatin vuoden 2014 toiminta pohjautuu seuraaville elementeille:
– jäsenmäärä on huolestuttavasti kehittynyt väärään suuntaan ja jäsenhankintaa on tehostettava
– jäsenhankinnan tehostaminen ei riitä vaan toimintaa on kehitettävä kiinnostavampaan suuntaan
– järjestämällä koulutustapahtumia yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa, kuten TTL, P-K Yrittäjät ja Joensuun Tiedepuisto
– osallistuminen muiden tahojen järjestämiin lCT-tapahtumiin
– kerhotoiminta
– korttelinörttitoiminta
– yritysvierailut, niin kotimaassa kuin ulkomailla
– virkistystoiminta

Yhteistyö TTL:n kanssa on keskeistä kahdesta syystä: (1) maakunnan äänen kuuluviin saamiseksi valtakunnallisella tasolla, sekä (2) sellaisten tapahtumien tuomiseksi maakuntaan, joita ei omin voimin pystyttäisi järjestämään. Erityisesti koulutustoiminnassa painottuu liiton kanssa tehtävä yhteistyö mm. Road Show -tapahtumissa. Myös omia koulutustapahtumia järjestetään.

Yhdistyksen toiminnan tiedottamista kehitetään nettisivujen lisäksi sosiaalista mediaa hyväksi käyttäen. Facebook ja LinkedIn näistä tärkeimmät. Myös P-K Yrittäjien kanssa on tarkoitus jatkaa yhteistyötä vuonna 2014 sosiaalisen median koulutuksen merkeissä.

Kerhotoiminta, yritysvierailut ja virkistystapahtumat palvelevat jäsenten ja sidosryhmien tiedollisia, taidollisia ja sosiaalisia tarpeita. PoKatin korttelinörttitoimintaa on harjoitettu vuodesta 2005 alkaen ja kysyntä palvelulle on säilynyt vakaana. Toimintaa jatketaan resurssien puitteissa myös vuonna 2014 Reinon, Keijon ja Raimon toimesta.
Kotikartanon kaikille avoin ATK-kerho toimii torstaisin klo 17-19 Kylätalolla.

– Tavoitteena, että Linux-asioita käsitellään joka 3. kerta.
– Kotikartanoyhdistys huolehtii kerhotoiminnan kustannuksista.
– Lisätietoja: jyrki.leppa(at)kotikartanoyhdistys.fi

Jäsenhankintaan panostetaan enemmän, varsinkin tietotekniikan opettajiin ja opiskelijoihin sekä Joensuun Tiedepuiston yrityksiin.

PoKatin vuoden 2014 toimintaa rahoitetaan (mahdollista hankerahoitusta lukuun ottamatta) jäsenmaksuilla ja korttelinörttitoiminnan tuotoilla. Korttelinörttitoiminnan tuotot tulevat pienenemään, mutta toivomme, että koulutustapahtumien järjestämisestä saisimme uuden tulolähteen. Edellisten vuosien positiivinen tilinpäätös mahdollistaa yhdistyksen suuremman osallistumisen tapahtumien kustannuksiin.

Pohjois-Karjalan tietotekniikkayhdistys ry (PoKat) on ollut tapana PoKat kustantaa jäsenilleen tapahtumien pääsymaksut ja yhdistyksen ryhmämatkat joko osittain tai kokonaan.

Yhdistys jatkaa Joen Severi ry:n kannatusjäsenenä ja Kotikartanoyhdistys ry:n jäsenenä.
Yhdistyksellä on käyttöoikeus Joen Severi ry:n toimitilaan Keskuskuja 1A:ssa. Käytettävissä on myös Kotikartanoyhdistyksen tiloja.

Seuraavassa on aikataulutettu vuoden 2014 toimintaa. Ajat ovat suuntaa antavia. Listaus ei sisällä jatkuvia hallitustyöskentelyn, kerhotoiminnan, TTL:n yhteisötoimintaan osallistumisen ja korttelinörttitoiminnan muodostamia rutiineja.

Tutkitaan sääntömuutosmahdollisuutta paikallisjäsenien saamiseksi ilman TTL:n jäsenyyttä mahdollistaen edullisemman jäsenmaksun.

Yhdistyksen toiminta kuukausitasolla vuonna 2014:

Tammikuu
• Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosikokouksen valmistelut
Helmikuu
– Jäsenkirje 1/2014
– 28.2.2014 yhdistyksen vuosikokous. Hallitus järjestäytyy ja luo toimintastrategiansa.
– PoKatin jäsenhankintakampanja käynnistetään alan oppilaitoksiin (UEF, AMK, PKKY)

Maaliskuu
– P-K Yrittäjien kanssa sosiaalisen median koulutusta yrittäjille
– Yhteistyökumppanien hankintakampanja käynnistetään
– Hallituksen jäsenille yhdistystoiminnan koulutusta
– TTL:n (Tivian) kevätliittokokous

Huhtikuu
– Jäsenkirje 2/2014.
– Jäsenhankintakampanjan jatkoa
– Tivian tilaisuus

Toukokuu
– Yritysvierailu kotimaan kohteeseen
– Sosiaalisen median koulutusta tarpeen mukaan
– Kevätkauden lopettajaiset ja kesätauolle siirtyminen

Kesäkuu
– Syksyn yritysjäsenhankintakampanjan valmistelua

Heinäkuu
– Kesätauko

Elokuu
– Syksyn tavoitteiden tarkennus

Syyskuu
– Jäsenkirje 3/2014.
– Tivian syysliittokokous

Lokakuu
– Yritysvierailu- ja virkistysmatka ulkomaiseen kohteeseen

Marraskuu
– Jäsenhankintakampanja jatkuu

Joulukuu
– Pikkujoulu 5.12.2014