Toimintakertomus 2013

1. Yleistä
Yhdistyksen toimintavuosi oli nro 32. Jäsenmäärä on edelleen laskenut edellisvuosista ja oli vuoden lopussa henkilöjäseniä 146 ja yhteisöjäseniä 5 . Vuosikokous pidettiin 15.3.2013 Joensuun Kuntokeitaalla, jossa keilattiin ennen kokousta. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2012 tilinpäätös, kuluvan vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uusi hallitus. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Ari Allinen.

Uusi hallitus aloitti toimintansa 27.3.2013 hallituksenvaihtokokouksella. Tarkasteltiin toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Päätettiin jatkaa toimintaa samoilla linjoilla kuin aiemminkin, jolloin pääpaino kohdistuu pc-tukitoimintaan (korttelinörtti), kerhotoimintaan, sekä yritysvierailu-, koulutus- ja virkistystoimintaan.
Yhdistys käyttää kokouksiinsa, arkistonsa säilytykseen sekä pc-tukitoiminnan tukipisteenä Joen Severi ry:n toimitiloja Keskuskuja 1A:ssa, josta maksetaan Joen Severi ry:lle pieni korvaus. Yhdistys on myös Joen Severin kannatusjäsen.

Yhdistyksen kerhotoiminta on jo vuosien ajan toiminut Jinux-nimellä tunnetun Joensuun Linux- kerhon ympärillä (joka tosin ei rajoitu pelkästään Linuxiin). Jinux kokoontui kerhohuoneella yhteensä 6 kertaa, joissa osallistujia oli keskimäärin 8 . Kerhotoiminnan vetäjänä toimi edelleen Jyrki Leppä. Yhdistyksemme jatkaa Kotikartanoyhdistys ry:n jäsenenä.

PoKatin korttelinörttitoimintaa on harjoitettu vuodesta 2005 alkaen ja kysyntä palvelulle on säilynyt vakaana.

2. Virallinen toiminta
Yhdistyksen kokoukset:
– Vuosikokouksessa mukana 12 jäsentä.
– TTL:n kokouksiin osallistuttiin kaksi kertaa: syyskokouksessa kävi Ari Allinen ja 60-vuotisjuhlallisuuksissa Alf Krogell
– Hallitus: Puheenjohtaja Ari Allinen, sihteeri Päivi Hämäläinen, varapuheenjohtaja Ari Korpelainen, rahastonhoitaja Voitto Nuutinen, tiedotusvastaava Alf Krogell, kerhovastaavana Jyrki Leppä ja liittokokousedustaja Esa Pulkkinen. Hallitus kokoontui 12 kertaa.
 Korttelinörttien yhdyshenkilönä toimi Reino Ylönen

3. Jäsentilaisuudet
Koulutustoiminta
– TTL, Tietoturva ja ICT Leaders toimivat Pokatin lisäksi järjestäjinä, kun TTL:n 60-vuotis Roadshow oli Joensuussa Carelicumissa 26.4.2013. Aiheena oli Liiketoiminnan vaatimukset tietohallinnon ja tietoturvan haasteena. Mukana oli 25 asiasta kiinnostunutta jäsentä.
– PoKatin ideoima IT Treffit yrittäjille toteutettiin yhteystyössä Pohjois-Karjalan Yrittäjien ja Joensuun Tiedepuiston Sähäkkä -projektin kanssa 7.11.2013. Osallistujia oli 26 henkilöä.
– Alf Krogell osallistui TTL:n videointityöpajaan 4.6.2013 Helsingissä.

Yritysvierailu- ja virkistysmatkat
– Yritysvierailu Elisalle 9.10.2013 aiheena Älykkäät laitteet kotiisi tai toimistollesi. Isäntä toimi Elisalta Erkki Jormanainen. Osallistujia oli 10.
– Yritysvierailu RingRing Oy:llä 5.12.2013 aiheena älypuhelimen tyhjennys ja Miele tuotelinja. Mukana oli 15 henkilöä.

Virkistystoiminta
– Kesäkauden avaus 8.6. Mukana 5 jäsentä.
– Pikkujoulu 5.12.2013 pidettiin yhdessä P-K:n Teknisen seuran kanssa. Mukana oli 34 henkilöä.

4. Tiedotustoiminta
– Kotisivut: www.pokat.fi
– Sähköiset uutiskirjeet lähetettiin jäsenistölle maalis-, huhti-, touko-, loka- ja marraskuussa.
– Perustettiin PoKaTille LinkedIn ryhmäprofiili tiedottamista varten. Myös Facebookin käyttöä lisätty.

5. Kerhotoiminta
– Linux-kerho eli Jinux kokoontui kerhohuoneella yhteensä 6 kertaa. Osallistujia oli keskimäärin 8.

6. Talous
– Talous oli vahvalla pohjalla. Edellisten vuosien jäljiltä oleva ylijäämä pieneni hiukan, mutta käytettävää jäi vielä seuraavallekin vuodelle. Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu myös pc-tukitoimintaa tehneille ”korttelinörteille”.

7. Muu toiminta
– Jäsenhankintaa tehostettiin, mutta jäsenmäärä vähenee jatkuvasti.
– PC-tukitoiminta jatkui entisen mallin mukaisesti. Kolme ”nörttiä” kävi asiakkaiden luona laittamassa kuntoon tietotekniikan ja elektroniikan laitteita. Laskutettuja käyntejä oli enemmän kuin edellisvuonna. Joen Severi ry:n kanssa tapahtuva yhteistoiminta toi runsaasti lisää uusia asiakkaita.
– Kansainvälistä yhteistyötä ei ollut.

YHTEENVETO
– PoKatin järjestämiä tilaisuuksia oli vuonna 2013 27 kpl ja niihin osallistui yhteensä 242 kävijää.
– Korttelinörttitoimintaa harjoitettiin koko vuoden ajan ja laskutettavia käyntejä kertyi 148.
– Yhdistyksessä oli jäseniä vuoden lopussa 146 kpl, joista yhteisöjäseniä oli 5. Edellisvuoteen verrattuna jäsenmäärä laski.

3.2.2014 Hallitus