Toimintakertomus

Toimintakertomus 2017

YLEISTÄ

Yhdistys on toiminut vuodesta 1981 alkaen. Ikää siis on 36 vuotta.

Uusien sääntöjen mukaan yhdistys voi hyväksyä jäseneksi henkilön ja yhteisön myös ilman Tieto- ja Viestintätekniikan Ammattilaiset (TIVIA) ry:n jäsenyyttä.

Yhdistyksen jäsenet muodostuvat seuraavasti (TIVIAn jäsenyyden kautta)

 • Henkilöjäsenet 69
 • Perhejäsenet 5
 • Opiskelijajäsenet 2
 • Yhteisöjäsenet 5
  • IT-käyttäjät 4
  • IT-tuottajat 1
 • Paikallisjäsenet 3

Yhdistyksen jäsenten lukumäärä on edelleen vähentynyt. Viimeisten vuosien aikana jäsenet ovat eronneet yhdistyksestä sitä mukaa kun ovat siirtyneet eläkepäiville varsinaisesta leipätyöstään. Paikallisjäsenyysmahdollisuus ei ole vielä saavuttanut tietoisuutta.

Yhdistyksessä päätettiin jatkaa toimintaa samoilla linjoilla kuin aiemminkin, jolloin pääpaino kohdistui pc- tukitoimintaan sekä yritysvierailu-, koulutus- ja virkistystoimintaan. Yhdistyksemme jatkoi Kotikartanoyhdistys ry:n jäsenenä. Yhdistys oli myös Joen Severi ry:n kannatusjäsen.

PoKatin PC-tukitoimintaa eli ns. korttelinörttitoimintaa on harjoitettu vuodesta 2005 alkaen. Vuoden aikana toiminta on ollut itsekannattavaa. Nykyinen tukihenkilöstö kaipaa uusia jäseniä mukaan toimintaan. Nykyinen aktiviteetti on kolmasosa verrattuna parhaisiin aikoihin. Kysyntää palvelulle kuitenkin on.

Yhdistys käyttää kokouksiinsa, arkistonsa säilytykseen sekä toimintansa tukipisteenä Joen Severi ry:n toimitiloja Keskuskuja 1A:ssa, josta maksetaan Joen Severi ry:lle vuokraa.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 10.3.2017 Kuntokeitaalla. Henkilöitä 13 kpl.

Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulu pidettiin 8.12.2017 Ravintola Sulossa. Henkilöitä 10 kpl.

Syyskokouksessa yhdistykselle valittiin puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet vuodelle 2018.

 • Ari Korpelainen, puheenjohtaja
 • Ari Allinen, jäsen
 • Eero Volotinen, jäsen
 • Noora Väisänen, jäsen
 • Jesse Tulilahti, jäsen
 • Eero Salin, varajäsen

Liittokokousedustajaksi valittiin Eero Volotinen.

Liittokokousedustajaksi valittiin lisäksi koko hallitus, jolloin hallitus voi valita edustajan varsinaisen edustajan ollessa estynyt. Kotikartanoyhdistyksen kokousedustajan hallitus valitsee keskuudestaan.

Kaikki valitut henkilöt edustavat työikäistä sukupolvea.

Tässä yhteydessä sopii kiittää aikaisempia eläkeläisvetoisia hallituksia.

Vuoden 2017 hallitus koostui seuraavasti:
Puheenjohtaja Paavo Parviainen, varapuheenjohtaja Pirkka Aula, sihteeri Ari Korpelainen, rahastonhoitaja Voitto Nuutinen, jäsenet Ossi Kajo ja Merja Heikkinen sekä varajäsen Tapio Kauppinen.

Ari Korpelainen osallistui keväällä järjestettyyn yhdistettyyn puheenjohtaja/liittokokoukseen. Syksyllä vastaavassa kokouksessa ei ollut ketään yhdistyksestä.
Ari Korpelainen osallistui syksyllä pidettyyn ylimääräiseen liittokokoukseen.

Vuoden aikana ei järjestetty yhtään AfterWork-tilaisuutta.
Vuoden 2017 toimintasuunnitelman mukainen ulkomaanmatka siirrettiin vuodelle 2018.

Muutenkin yhdistyksen toiminta vuonna 2017 jumittui TIVIAn ja sen jäsenyhdistysten väliseen kiistaan jäsenmaksujen palautuksesta alueyhdistyksille. Varsinainen ongelma oli eläkkeellä olevien jäsenten maksun suuruus.

Hallitus kokoontui 9 kertaa.
Yhdistyksen taloudellinen tilanne pysyi vakaana.

Joensuussa 16.1.2018
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkayhdistys POKAT ry Hallitus